Vergaderingen

Hier kunt u gegevens vinden van vergaderingen, vergaderdata, notulen, etc.

De Ledenvergadering 2016 was op vrijdag 26 februari om 20.00 uur in de Marina.

ledenvergadering  2017

Notulen ledenvergadering 2017