Vergaderingen

 

Geachte leden en donateurs,

Graag maken wij u er op attent dat de jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging zal plaats vinden op

12 april 2019 , in de  “Marina” , aanvang 20.00 uur .

Wilt u deze datum al vast in uw agenda noteren ?

De agenda zal tijdig aan u worden verzonden .

Met vriendelijke groet ,

Arij Boll     secretaris