Nieuws

Jubileum in zicht

 

Volgend jaar bestaat onze watersportvereniging 50 jaar. Op 11 februari 1970 vond de oprichting plaats bij notaris Brons te Metslawier. Heel bijzonder is dat onze penningmeester Coen Sneijder één van de vier oprichters is. Er zullen weinig bestuursleden met een zo lange staat van dienst te vinden zijn. Natuurlijk mag dit jubileum niet ongemerkt voorbij gaan. Het bestuur heeft drie leden, Els Claessens -Boudewijn Stal – Mark Lemmers, bereid gevonden de viering voor te bereiden. Zodra de plannen bekend zijn melden we dat natuurlijk. In ieder geval zal er behoefte zijn aan oud materiaal zoals foto’s ,films , brochures e.d. die de sfeer van destijds kunnen weergeven. Verzoek: hebt u iets van dien aard, meld het ons, mondeling of via e-mail. Ook tips en suggesties zijn natuurlijk welkom.

 

Helaas: Geen rondje Eiland

 

Het voor het weekend van 15 of 16 juni geplande jaarlijkse Rondje Eiland  kon wegens de minder gunstige windverwachting  helaas niet doorgaan. Zowel op zaterdag  als op zondag kwam de wind voornamelijk uit het westen of noordwesten, wat de terugtocht over de Noordzee vooral voor de kleinere boten moeilijk maakt.

Enkele leden hebben op 16 juni toch een poging gedaan om rond het eiland te varen. Hier het verslag dat Jelle Vermaat maakte van die onderneming:

Dit is de track die we 16 juni gevaren hebben in het kader van een rondje Schier Het is het zeegat aan de oostkant van Schier.
Helaas liepen er veel te hoge golven, waardoor de snelheid uit de boot gehaald werd. Bovendien wind tegen tij, wat ook niet mee hielp voor de golf hoogte.
Jammerlijk om moeten draaien, en de hele route onder het eiland terug moeten motoren.
Het was recht tegen de wind in.
‘s ochtends om 10 uur vertrokken, ‘s avonds om half elf terug in de haven. En passant nog een paar uur vast gezeten op een plaat omdat de betonning niet helemaal deugde. Echt waar, niet gelogen.

Wadvaren??? Echt wel leerzaam.

 

Nadien is eind augustus opnieuw overwogen de tocht te houden, maar weer was de wind spelbreker. 

    

Hieronder staan enkele foto’s van de laatst gehouden tocht op 4 september 2017: het laatste overleg op de steiger en daarna het vertrek van enkele van de deelnemers.