Nieuws

 

Wegens ongunstige weersomstandigheden:

 

Rondje Eiland uitgesteld

 

Het voor het weekend van 15 of 16 juni geplande jaarlijkse Rondje Eiland van de bootjesclub van Schiermonnikoog kan dan wegens de minder gunstige windverwachting  helaas niet doorgaan. Zowel op zaterdag  als op zondag komt de wind voornamelijk uit het westen of noordwesten, wat de terugtocht over de Noordzee vooral voor de kleinere boten moeilijk maakt. Voorwaarde is een wind kracht 3-4 uit een zuidelijke richting tussen zuid-west en zuid-oost of eventueel oost. Zodra de omstandigheden gunstig zijn  voor het houden van de tocht wordt dat hier en eventueel ook per e-mail gemeld. De definitieve beslissing wordt altijd pas kort tevoren genomen.

Leden van de W.S.V Lauwerszee en de in onze haven aanwezige passanten zullen welkom zijn om ook deel te nemen. 

In 2018 moest de tocht helaas door slechte weersomstandigheden worden afgeblazen. We hopen dat er dit vaarseizoen wel een goede gelegenheid zal zijn.

Aan Google Earth is de volgende luchtfoto uit 2018 ontleend die duidelijk het verloop laat zien van de geul die onder het eiland door het wad loopt. 

 

Hieronder twee foto’s van de tocht in september 2017: het laatste overleg op de steiger en daarna het vertrek van enkele van de deelnemers.