Haven zaken

 

De verenigingshaven van de WSV Lytje Pole, is samen met de rest van de gemeentelijke jachthaven in april 2019 gebaggerd en daarmee weer op diepte gebracht. Bij eb staat er nu tenminste 1 meter water. Er is een flinke laag zand verwijderd, zoals ook uit de onderstaande bij eb genomen foto blijkt.

De haven wordt bereikt via de smalle Reegeul. Het is zaak de betonning goed te volgen. Hieronder ziet u de geul nabij de haven, bij laag water.

Ons deel van de haven is bestemd voor ligplaatsen van eilanders. Indien een box tijdelijk leeg is kan deze door de havenmeester aan passanten worden toegewezen. Het havenreglement van de Waddenhaven Schiermonnikoog is ook op het door onze vereniging gehuurde deel van toepassing. Zie HAVENREGLEMENT SCHIERMONNIKOOG

Een jaarlijks terugkerende klus is het verwijderen (in november) en weer aanbrengen (in april) van de vingersteigers. Dat gebeurt door vrijwilligers onder leiding van Jelle Vermaat, de havencommissaris, die binnen het bestuur ook het onderhoud van onze steigers en de havenindeling behartigt. Hier is Jelle in actie, april 2019.