Haven zaken

ZIENSWIJZE OP NATURA 2000 (1)

Verwijderen Vingerpieren van het WSV steiger op 10 november 2018

Geachte leden van de WSV Lytje Pole

De vingerpieren zijn met succes gedemonteerd en op de terp geplaatst.

Op bovenstaande foto ziet u de gedemonteerde vingerpieren in afwachting van de kraan van de Fa Ridder t.b.v. het plaatsen op de terp.