Haven zaken

 

Renovatie Noordsteiger

 

Het hout van de steiger aan de noordkant van de verenigingshaven was dringend aan vervanging toe. De afgelopen jaren is het met veel improvisatie nog gelukt de zwakke plekken weer veilig te maken, maar dat was niet langer mogelijk. Er is  hardhout van een goede kwaliteit gekocht, waarmee het gehele dek van deze steiger door een viertal  leden geheel in eigen beheer is vernieuwd. Wat bij de vervanging nog aan goede delen vrijkwam zal worden gebruikt voor reparaties aan de westelijke steiger van onze haven. Op de onderstaande foto’s is te zien hoe mooi het resultaat eruit ziet.

 

 

Voorbereiding nieuwe vaarseizoen

De verenigingshaven van de WSV Lytje Pole, is samen met de rest van de gemeentelijke jachthaven in april 2019 gebaggerd en daarmee weer op diepte gebracht. Bij eb staat er nu tenminste 1 meter water. Er is een flinke laag zand verwijderd, zoals ook uit de onderstaande bij eb genomen foto blijkt.

In maart 2020 werd het slib dat sinds de grote baggerbeurt van vorig jaar in de haven was achtergebleven zoveel mogelijk met een ploegboot losgewoeld, zodat het met de ebstroom weer wordt afgevoerd. Daartoe moesten onze steigers tijdelijk worden losgemaakt. Hier liggen ze klaar om naar de kop van de haven te worden versleept. 

Dit is de ploegboot, in actie in ons deel van de haven:

 

 

De haveningang

De haven wordt bereikt via de smalle Reegeul. Het is zaak de betonning goed te volgen. Hieronder ziet u de geul nabij de haven, bij laag water.


Havenreglement

Ons deel van de haven is bestemd voor ligplaatsen van eilanders. Indien een box tijdelijk leeg is kan deze door de havenmeester aan passanten worden toegewezen. Het havenreglement van de Waddenhaven Schiermonnikoog is ook op het door onze vereniging gehuurde deel van toepassing. Zie Havenreglement Schiermonnikoog