Vergaderingen

 

Jaarvergadering in 2020 per e-mail

De jaarlijkse ledenvergadering die gepland was op 2 april 2020 kon in verband met de corona-crisis niet plaatsvinden. Aanvankelijk werd besloten om de vergadering indien mogelijk in het najaar te houden. Het sinds september 2020 weer sterk toegenomen aantal besmettingen en de in verband daarmee genomen maatregelen van de overheid maakten dit echter onmogelijk. In een Brief aan de leden stelde het bestuur daarom voor om de vergadering nu per e-mail te laten verlopen. Op deze wijze konden de financiële verantwoording van de penningmeester en de verslagen van de secretaris, de havencommissaris en de beheerder van de website aan de leden worden voorgelegd en behoudens enkele kleine wijzigingen worden goedgekeurd. Voorts werd besloten Els Claessens met ingang van 2021 te benoemen tot penningmeester als opvolger van Coen Sneijder, die deze functie sinds de oprichting gedurende 51 jaar had vervuld.

 

Verslag vergadering op 12 april 2019

Ongeveer 25 leden bezochten op vrijdag 12 april in de Marina de 49e Jaarvergadering van onze Watersportvereniging. De voorzitter kondigde aan dat het komende vijftigjarig bestaan zeker niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Een Jubileumcommissie bestaande uit een drietal  leden zal voorbereidingen gaan treffen voor de viering ervan.

Met het oog op de daglengte wil het bestuur het Rondje om het Eiland dit jaar graag in de maand juni houden. Rekening houdend met het getij komen dan zaterdag 1 of 15 juni in aanmerking. Alles hangt natuurlijk af van de actuele weersituatie, dus de definitieve beslissing kan pas kort voor de tocht worden genomen. Ook passanten in de haven en leden van de WSV Lauwerszee zullen welkom zijn als deelnemer aan de tocht.

Een belangrijk agendapunt van deze vergadering was de goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement. Discussiepunten waren de maximaal toegestane bootlengte van 11 meter en de relatie tussen het reglement en de statuten. De  definitieve tekst van het H.R. is op de pagina Reglementen van onze website gepubliceerd.

Voorts keurde de vergadering de  jaarrekening van de penningmeester goed en werd Reinier Heijting gekozen als bestuurslid in de vacature door het vertrek van Dennis Dusaar. Tot besluit deelde de havencommissaris de havenindeling 2019 uit. Alle booteigenaren konden dit keer van een ligplaats worden voorzien.

Na de pauze voerde Henk Huizinga ons terug naar 1 november 2006 toen in Noord Nederland de zwaarste storm woedde sinds 1990, In Delfzijl werd de hoogste waterstand ooit gemeten bereikt. Wie nog een boot in de jachthaven had liggen kon die terugvinden op de dijk bij Lauwersoog of elders. In die nacht was Henk actief op de reddingsboot Koning Willem I en daar ging zijn verhaal over. Om 01.00 uur kwam het alarm van de Kustwacht Schiermonnikoog betreffende de 2-mast klipper  Risico die door een krabbend anker in de Zuid Oost Lauwers ter hoogte van Noordpolderzijl richting de dijk verdaagde. Wat volgde was een bloedstollende reeks gebeurtenissen, waarbij op de Risico (17 opvarenden!) veel misging: een ankerketting moest worden doorgeslepen, een mast ging overboord, het roer sneuvelde en de motor begaf het. Door de windrichting en de zeegang was het onmogelijk om de stuur- en motor-loze sleep bij Lauwersoog naar binnen te varen. Het lukte tenslotte de Risico af te meren aan de veerdam van Schiermonnikoog. Uniek is dat van deze reddingsactie  filmmateriaal beschikbaar is, dat na afloop van het boeiende verhaal werd vertoond.

Al met al was het een zeer geslaagde jaarvergadering. En nu op naar de 50e editie!

Henk Huizinga in gesprek na afloop van zijn lezing

 

Notulen vergadering april 2018

Hier treft u de goedgekeurde notulen aan van de op 11 april 2018 gehouden ledenvergadering:

Notulen april 2018