Haven zaken

 

Onze haven wordt te klein

Alleen inwoners van Schiermonnikoog die lid zijn van onze vereniging kunnen voor hun boot een ligplaats krijgen in onze haven. De laatste tijd groeit daarvoor de belangstelling, waardoor de wachtlijst langer wordt; er staan nu al zeven leden op. Zij moeten daardoor uitwijken naar Lauwersoog of Oostmahorn of de aankoop van een boot uitstellen. Bij de gemeente is inmiddels de wens kenbaar gemaakt om extra ligplaatsen voor eilanders te creëren, maar dat overleg is nog niet afgerond. Helaas is geduld dus voorlopig noodzakelijk. U kunt de actuele wachtlijst en de daarvoor geldende procedure hier raadplegen: Wachtlijst

 

Renovatie Noord-steiger

Het hout van de steiger aan de noordkant van de verenigingshaven was dringend aan vervanging toe. De afgelopen jaren is het met veel improvisatie nog gelukt de zwakke plekken weer veilig te maken, maar dat was niet langer mogelijk. Er is  hardhout van een goede kwaliteit gekocht, waarmee het gehele dek van deze steiger door een viertal  leden geheel in eigen beheer is vernieuwd. Wat bij de vervanging nog aan goede delen vrijkwam zal worden gebruikt voor reparaties aan de westelijke steiger van onze haven. In het voorjaar van 2021 is daarmee een begin gemaakt.

Op de onderstaande foto’s is te zien hoe mooi het resultaat eruit ziet.

 

 

Baggeren en ploegen

De verenigingshaven van de WSV Lytje Pole, is samen met de rest van de gemeentelijke jachthaven in maart 2023 gebaggerd en daarmee weer op diepte gebracht. Bij eb staat er nu tenminste 1 meter water. Dit was voor het laatst in  2019 gedaan.  Er moet  steeds een flinke laag zand worden verwijderd, zoals ook uit de onderstaande foto blijkt.

In de tussenliggende jaren wordt het in de haven afgezette slib zoveel mogelijk met een ploegboot losgewoeld, zodat het met de ebstroom weer wordt afgevoerd. Daartoe moeten onze steigers tijdelijk worden losgemaakt. Hier worden ze in maart 2022 naar de kop van de haven gesleept. Sinds 2021 wordt een vereenvoudigde werkwijze toegepast, waardoor de meeste vingersteigers op hun plaats kunnen blijven zitten.

 

De haveningang

De haven wordt bereikt via de smalle Reegeul. Het is zaak de betonning goed te volgen. Hieronder ziet u de geul nabij de haven, bij laag water.

 


Havenreglement

Ons deel van de haven is bestemd voor ligplaatsen van eilanders. Indien een box tijdelijk leeg is kan deze door de havenmeester aan passanten worden toegewezen. Het havenreglement van de Waddenhaven Schiermonnikoog is ook op het door onze vereniging gehuurde deel van toepassing. Zie Havenreglement Schiermonnikoog