Nieuws

 

Jaarvergadering 2021 uitgesteld tot het najaar

Evenals vorig jaar is het door de corona-crisis niet mogelijk om kort voor de aanvang van het nieuwe vaarseizoen in het restaurant “op de terp” onze jaarvergadering te houden. Deze is nu uitgesteld tot het najaar, in de hoop dat de vaccinaties dan zover gevorderd zijn dat er geen belemmering meer is voor de bijeenkomst. 

 

Geslaagde ‘Operatie Ritssluiting’ in de haven

Als voorbereiding op de jaarlijkse uitdieping van de haven zijn de steigers deze keer op een andere manier verplaatst naar de kop van de veerdam. Op voorstel van de havencommissaris Jelle Vermaat zijn de vingersteigers voor een groot deel blijven zitten. De westelijke en de zuidelijke steigers zijn als een ritssluiting in elkaar gevaren en samen naar de bestemming gesleept. De  operatie verliep geheel volgens de planning, zoals uit de volgende foto’s blijkt.

Het ritsen van de steigers

Het wegslepen naar de kop van de veerdam

 

 

WSV Lytje Pole is lid geworden van 

 

Onze vereniging is onlangs lid geworden van VNM, het Verbond Nederlandse Motorbootsport. Deze organisatie van de verenigingen met motorbootvaarders richt zich op belangenbehartiging, bestuurlijke ondersteuning en informatie-voorziening voor de aangesloten participanten. Zie voor meer informatie de website van VNM, https://www.vnmmotorbootsport.nl/Daar kunt u ook de voor de watersport informatieve maandelijkse Nieuwsbrieven van de VNM inzien.

 

Els Claessens de nieuwe penningmeester

Na de ledenraadpleging, die door de corona-crisis per e-mail moest  plaatsvinden, heeft Els Claessens met ingang van 2021 het penningmeesterschap overgenomen van Coen Sneijder. Laatstgenoemde heeft die functie gedurende 51(!) jaar bekleed. Hij blijft bestuurslid, in het bijzonder belast met de technische zaken in de haven.

 

Jörn van Boven (1927 – 2020)

In november overleed Jörn van Boven. Hij was een zeer ervaren wadzeiler en gedurende vele jaren lid van onze vereniging. Hij zal herinnerd worden als een creatieve en eigenzinnige eilander. 

 

Ledenvergadering via e-mail

Als gevolg van de corona pandemie werd de jaarvergadering van april jl. uitgesteld tot het najaar. Inmiddels is duidelijk dat de bijeenkomst nog steeds niet gehouden kan worden. Daarom zijn de jaarstukken van het jaar 2019 nu per e-mail aan de leden voorgelegd. Zie hierover ook de pagina Vergaderingen.

 

 

Druk bezochte jubileumbijeenkomst

 

Onze watersportvereniging bestaat 50 jaar. Als opening van het jubileumprogramma was er op 1 februari 2020, nog net voor het begin van de beperkingen door Corona, voor leden en oud-leden een druk bezochte feestelijke bijeenkomst in Hotel vd Werff, waar onze vlag boven het gebouw wapperde.  In de tot de laatste plaats bezette Teensmazaal werden o.a. oude foto’s en 2 door Dick Kool gemaakte films van het ‘Rondje Schiermonnikoog’ vertoond. Het was ook een gezellige reünie, waar oude bekenden elkaar weer ontmoetten en herinneringen ophaalden.

In zijn openingsspeech memoreerde voorzitter Jan Otte ook het bijzondere feit  dat onze penningmeester Coen Sneijder één van de vier oprichters van de vereniging is. Sinds de start beheert hij de financiën van de vereniging. Hij werd na 25 jaar erelid; inmiddels heeft hij die tijd verdubbeld.

 

De jubileumcommissie had een gevarieerd vervolgprogramma voorbereid dat over de seizoenen was verdeeld. Onderdelen van dit programma waren een zeilweekend voor de eilander jeugd, een excursie naar Rottumerplaat en als afsluiting een receptie in het havengebouw. Helaas konden deze activiteiten als gevolg van de corona pandemie geen doorgang vinden. 

 

Geen rondje Eiland in 2019 en 2020

Het voor het weekend van 15 of 16 juni 2019 geplande jaarlijkse Rondje Eiland  kon wegens de minder gunstige windverwachting  helaas niet doorgaan. Zowel op zaterdag  als op zondag kwam de wind voornamelijk uit het westen of noordwesten, wat de terugtocht over de Noordzee vooral voor de kleinere boten moeilijk maakt.

Enkele leden hebben op 16 juni toch een poging gedaan om rond het eiland te varen. Hier het verslag dat Jelle Vermaat maakte van die onderneming:

Dit is de track die we 16 juni gevaren hebben in het kader van een rondje Schier Het is het zeegat aan de oostkant van Schier.
Helaas liepen er veel te hoge golven, waardoor de snelheid uit de boot gehaald werd. Bovendien wind tegen tij, wat ook niet mee hielp voor de golf hoogte.
Jammerlijk om moeten draaien, en de hele route onder het eiland terug moeten motoren.
Het was recht tegen de wind in.
‘s ochtends om 10 uur vertrokken, ‘s avonds om half elf terug in de haven. En passant nog een paar uur vast gezeten op een plaat omdat de betonning niet helemaal deugde. Echt waar, niet gelogen.

Wadvaren??? Echt wel leerzaam.

 

Nadien is eind augustus 2019 opnieuw overwogen de tocht te houden, maar weer was de wind spelbreker.

Ook in 2020 deed zich geen goede gelegenheid voor om de tocht rondom ons eiland te varen.

Maar we geven de moed niet op. Er is  weer een aantal dagen in 2021 vastgelegd waarop het getij gunstig is voor het ondernemen van de tocht. Als het weer en vooral de wind dan ook meewerkt gaat het weer gebeuren!

 

Hieronder staan enkele foto’s van de laatst gehouden tocht op 4 september 2017: het laatste overleg op de steiger en daarna het vertrek van enkele van de deelnemers.