Nieuws

 

Na drie jaar eindelijk weer ledenvergadering

Mits dat met het oog op corona verantwoord is, wordt er op maandagavond 25 april, aanvang 20.00 uur, een ledenvergadering gehouden in het Havenpaviljoen Wad Anderz. Dat zal dan voor het eerst sinds 2019 zijn dat we in het begin van het vaarseizoen bij elkaar kunnen komen. In 2020 en 2021 moesten we ons helaas behelpen met een “vergadering” via e-mail. De agenda en andere gegevens zijn inmiddels aan de leden toegezonden. Na de pauze zullen Janet Carette en Hans Veenendaal ons vertellen over hun vorig najaar afgesloten zeiltocht.  

 

Zeevalk is weer thuis

 

Terugkeer in de thuishaven

Na een reis van ruim tweeënhalf jaar is de Zeevalk met onze leden Janet Carette en Hans Veenendaal teruggekeerd op Schiermonnikoog. Op zondag 24 oktober voeren zij  bij stralend weer en een matige zuidenwind onze haven binnen.

Grote belangstelling voor de aankomst

De belangstelling voor deze gebeurtenis was zo groot dat een van de aanwezigen opmerkte dat Sinterklaas er jaloers op kon zijn. 

Namens onze Watersportvereniging waren voorzitter Jan Otte en secretaris Arij Boll present met bloemen voor de beide wereldreizigers.

Een bloemenhulde namens Watersportvereniging Lytje Pole

Zie hierover ook onze pagina met reisverslagen. (okt. 2021)

 

Waarschuwing KNRM voor gebruik ‘autorouting’

De KNRM heeft kortgeleden een waarschuwing doen uitgaan over het gebruik van autorouting in navigatiesystemen, waaronder nieuwere versies van plottersystemen. Deze hebben een functie die alternatieve vaarroutes voorstelt, ook in de zeegaten tussen de Waddeneilanden. De alternatieven blijken de plaatselijke betonning geheel buiten beschouwing te laten. In de Zeeuwse wateren heeft dit onlangs geleid tot een incident. Na consultatie van enkele lokale schippers van de KNRM is de conclusie dat het gebruik van de voorgestelde vaarroutes in getijdewateren en zonder lokale kennis en ervaring zeer onwenselijk is.

 

Aanscherping van het lozingsverbod in voorbereiding

De organisatie VNM Motorbootsport, vroeg onze aandacht voor de aanscherping die in voorbereiding is van het verbod voor pleziervaartuigen om afvalwater te lozen op het oppervlaktewater. Volgens het ontwerpbesluit moet de buitenafsluiter van het toilet en de vuilwatertank in gesloten toestand verzegeld zijn. VNM heeft er bij de overheid op aangedrongen dat er voldoende plekken komen waar de vuilwatertank kan worden geleegd. Het bestuur deelt deze zienswijze, die belanghebbenden gedurende de inspraaktermijn kenbaar konden maken.

 

Geslaagde ‘Operatie Ritssluiting’ in de haven

Als voorbereiding op de jaarlijkse uitdieping van de haven zijn de steigers deze keer op een andere manier verplaatst naar de kop van de veerdam. Op voorstel van de havencommissaris Jelle Vermaat zijn de vingersteigers voor een groot deel blijven zitten. De westelijke en de zuidelijke steigers zijn als een ritssluiting in elkaar gevaren en samen naar de bestemming gesleept. De  operatie verliep geheel volgens de planning, zoals uit de volgende foto’s blijkt. (maart 2021)

Het ritsen van de steigers

Het wegslepen naar de kop van de veerdam

 

 

WSV Lytje Pole is lid geworden van 

 

Onze vereniging is onlangs lid geworden van VNM, het Verbond Nederlandse Motorbootsport. Deze organisatie van de verenigingen met motorbootvaarders richt zich op belangenbehartiging, bestuurlijke ondersteuning en informatie-voorziening voor de aangesloten participanten. Zie voor meer informatie de website van VNM, https://www.vnmmotorbootsport.nl/Daar kunt u ook de voor de watersport informatieve maandelijkse Nieuwsbrieven van de VNM inzien.

 

Els Claessens de nieuwe penningmeester

Els, op het voordek van haar nieuwe aanwinst “Piep”

Na de ledenraadpleging, die door de corona-crisis per e-mail moest  plaatsvinden, heeft Els Claessens met ingang van 2021 het penningmeesterschap overgenomen van Coen Sneijder. Laatstgenoemde heeft die functie gedurende 51(!) jaar bekleed. Hij blijft bestuurslid, in het bijzonder belast met de technische zaken in de haven.

 

Jörn van Boven (1927 – 2020)

In november overleed Jörn van Boven. Hij was een zeer ervaren wadzeiler en gedurende vele jaren lid van onze vereniging. Hij zal herinnerd worden als een creatieve en eigenzinnige eilander. 

 

Ledenvergadering 2020 via e-mail

Als gevolg van de corona pandemie werd de jaarvergadering van april 2020 uitgesteld tot het najaar. Nadien werd duidelijk dat de bijeenkomst toen nog steeds niet gehouden kan worden. Daarom zijn de jaarstukken van het jaar 2019  per e-mail aan de leden voorgelegd. Zie hierover ook de pagina Vergaderingen.

 

 

Druk bezochte jubileumbijeenkomst

 

Onze watersportvereniging bestaat 50 jaar. Als opening van het jubileumprogramma was er op 1 februari 2020, nog net voor het begin van de beperkingen door Corona, voor leden en oud-leden een druk bezochte feestelijke bijeenkomst in Hotel vd Werff, waar onze vlag boven het gebouw wapperde.  In de tot de laatste plaats bezette Teensmazaal werden o.a. oude foto’s en 2 door Dick Kool gemaakte films van het ‘Rondje Schiermonnikoog’ vertoond. Het was ook een gezellige reünie, waar oude bekenden elkaar weer ontmoetten en herinneringen ophaalden.

In zijn openingsspeech memoreerde voorzitter Jan Otte ook het bijzondere feit  dat onze penningmeester Coen Sneijder één van de vier oprichters van de vereniging is. Sinds de start beheert hij de financiën van de vereniging. Hij werd na 25 jaar erelid; inmiddels heeft hij die tijd verdubbeld.

 

De jubileumcommissie had een gevarieerd vervolgprogramma voorbereid dat over de seizoenen was verdeeld. Onderdelen van dit programma waren een zeilweekend voor de eilander jeugd, een excursie naar Rottumerplaat en als afsluiting een receptie in het havengebouw. Helaas konden deze activiteiten als gevolg van de corona pandemie geen doorgang vinden. 

 

Geen Rondje Eiland sinds 2017

Na september 2017 is het niet meer gelukt om met zoveel mogelijk leden van onze vereniging samen de tocht rond ons eiland te maken. De gesteldheid van het weer, de wind en het getij waren niet tegelijk gunstig voor deze onderneming. In het weekend van 15 of 16 juni 2019 leek het te gaan lukken, maar de windverwachting  was toen de spelbreker. Zowel op zaterdag  als op zondag kwam de wind voornamelijk uit het westen of noordwesten, wat de terugtocht over de Noordzee vooral voor de kleinere boten moeilijk maakt.

Enkele leden hebben op 16 juni toch een poging gedaan om rond het eiland te varen. Hier het verslag dat Jelle Vermaat maakte van die onderneming:

Dit is de track die we 16 juni gevaren hebben in het kader van een rondje Schier Het is het zeegat aan de oostkant van Schier.
Helaas liepen er veel te hoge golven, waardoor de snelheid uit de boot gehaald werd. Bovendien wind tegen tij, wat ook niet mee hielp voor de golf hoogte.
Jammerlijk om moeten draaien, en de hele route onder het eiland terug moeten motoren.
Het was recht tegen de wind in.
‘s ochtends om 10 uur vertrokken, ‘s avonds om half elf terug in de haven. En passant nog een paar uur vast gezeten op een plaat omdat de betonning niet helemaal deugde. Echt waar, niet gelogen.

Wadvaren??? Echt wel leerzaam.

Nadien is eind augustus 2019 opnieuw overwogen de tocht te houden, maar weer werkte de wind niet mee.  .

Ook in 2020 en 2021 deed zich geen goede gelegenheid voor om de tocht rondom ons eiland te varen. Hopelijk biedt 2022 hiervoor na 5 jaar eindelijk weer eens gunstige omstandigheden. 

Hieronder staan enkele foto’s van de laatst gehouden tocht op 4 september 2017: het laatste overleg op de steiger en daarna het vertrek van enkele van de deelnemers.